E-zarządzanie infrastrukturą drogową

E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z uruchomieniem e-usług

Głównym celem wdrożenia systemu jest optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na drogach powiatowych podlegających Zarządowi Dróg Powiatowych w Kętrzynie oraz udostępnienie katalogu e-usług publicznych dla ludności.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy region: Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, Poddziałanie Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ